medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton

Príhovor

Milí priatelia,
je mi veľkým potešením, smieť Vás po 15 rokoch znova pozvať do Bratislavy, aby sme sa na tejto konferencii venovali výzvam súvisiacim s duševným zdravím, ktoré vznikajú v dôsledku významných zmien neustále sa transformujúcej spoločnosti.

Čítať ďalej …

Pozadie konferencie

Novodobým základom zmien v oblasti duševného zdravia bola Nežná revolúcia v roku 1989 vo vtedajšom Československu, ktorá zásadným spôsobom zmenila život obyvateľstva.

Čítať ďalej …

Ponuka na spoluprácu

Konferenciou o duševnom zdraví a zmysluplnom živote chceme vyvolať osmeľujúcu výmenu skúseností, ktorá posilní iniciatívy na podporu zmysluplných foriem ľudského spolunažívania, rozvoj kooperačných sietí spolupráce a integrácie do bežného života.

Čítať ďalej …

Témy konferencie

  • Transformácia v oblasti duševného zdravia: reforma a iniciatívy zamerané na integrovaný a zmysluplný život
  • Rozvoj siete spolupráce na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na individuálnej a spoločenskej úrovni
  • Príklady dobrej praxe v oblasti podpory, prevencie, liečby a rehabilitácie v oblasti duševného zdravia
  • Národný program duševného zdravia SR
  • Deklarácia a Akčný plán o duševnom zdraví WHO pre Európu
  • Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
  • Spoločné vypracovanie manifestu vrátane vízie, stratégie a akčného plánu účastníkmi konferencie
  • Iné

Výzva na zapojenie sa do prípravy konferencie

Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej WHO) uvádza, že každému jednotlivcovi by mala byť poskytnutá spravodlivá šanca využiť svoj zdravý potenciál tak, aby boli prekonané všetky odvrátiteľné prekážky k jeho naplneniu.

Čítať ďalej …

Organizátori

INTEGRA
Svetová zdravotnícka organizácia

world psychiatric association

nadácia SOCIA

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM