medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton

Príhovor

Milí priatelia,
je mi veľkým potešením, smieť Vás po 15 rokoch znova pozvať do Bratislavy, aby sme sa na tejto konferencii venovali výzvam súvisiacim s duševným zdravím, ktoré vznikajú v dôsledku významných zmien neustále sa transformujúcej spoločnosti.

Čítať ďalej …

Pozadie konferencie

Novodobým základom zmien v oblasti duševného zdravia bola Nežná revolúcia v roku 1989 vo vtedajšom Československu, ktorá zásadným spôsobom zmenila život obyvateľstva.

Čítať ďalej …

Ponuka na spoluprácu

Konferenciou o duševnom zdraví a zmysluplnom živote chceme vyvolať osmeľujúcu výmenu skúseností, ktorá posilní iniciatívy na podporu zmysluplných foriem ľudského spolunažívania, rozvoj kooperačných sietí spolupráce a integrácie do bežného života.

Čítať ďalej …

Témy konferencie

  • Transformácia v oblasti duševného zdravia: reforma a iniciatívy zamerané na integrovaný a zmysluplný život
  • Rozvoj siete spolupráce na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na individuálnej a spoločenskej úrovni
  • Príklady dobrej praxe v oblasti podpory, prevencie, liečby a rehabilitácie v oblasti duševného zdravia
  • Národný program duševného zdravia SR
  • Deklarácia a Akčný plán o duševnom zdraví WHO pre Európu
  • Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
  • Spoločné vypracovanie manifestu vrátane vízie, stratégie a akčného plánu účastníkmi konferencie
  • Iné

Tetralógová výzva na zapojenie sa do prípravy konferencie a manifestu.

Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej WHO) uvádza, že každému jednotlivcovi by mala byť poskytnutá spravodlivá šanca využiť svoj zdravý potenciál tak, aby boli prekonané všetky odvrátiteľné prekážky k jeho naplneniu.

Čítať ďalej …

Organizátori

INTEGRA
Svetová zdravotnícka organizácia

world psychiatric association

nadácia SOCIA

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM