international conference MENTAL HEALTH
AND MEANINGFUL LIFE September 5 – 7, 2019 Bratislava, Hotel Carlton The conference is held under the auspices
of Mrs. Andrea Kalavská, Minister of health of Slovak Republic,
Mrs. Lucia Ďuriš Nicholsonová, Member of the European Parliament,
and Mr. Matúš Vallo, Mayor of Bratislava

Conference secretary

Agentúra KAMI

Agentúra KAMI, s.r.o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Mgr. Tamara Lahetová
Tel.: +421 905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk
registrácia účastníkov,
zabezpečenie ubytovania

Agentúra KAMI, s.r.o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Štefánia Kamenická
Tel.: +421 905 530 158
E-mail: kamenicka@agenturakami.sk
organizácia konferencie,
kontakt s partnermi

Conference organizer

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z.
Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce

IČO: 31995381
DIČ: 2020760643
Registration: Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-900/90-10078-4

Tel.: +421 56 6421714
E-mail: integrami@gmail.com

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

Leave a message