medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR,
pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa,
pán Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava

Informácie

HODNOTENIE ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

Prípravný výbor konferencie – členovia

Pětr NAWKA
Jana HUROVÁ
Kamila ADAMKOVIČOVÁ
Michaela AMERING
Thomas BECKER
Paul BOMKE
Miroslav CANGÁR
Martina DŽAROVÁ

Radoslav HERDA
Stanislava KNUT
Ján ĽOCH
Johan PFEIFFER
Donata SCHOELLER
Matúš VIRČÍK
Helena WOLEKOVÁ
Marek ZELMAN

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

NAPÍŠTE NÁM