medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton

Sekretariát konferencie

Agentúra KAMI, s.r.o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Martin OLTZNAUER, manager
Tel.: +421 917 830 176
email: kami@agenturakami.sk

Organizátor konferencie

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z.
Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce

IČO: 31995381
DIČ: 2020760643
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-900/90-10078-4

Tel.: +421 56 6421714
E-mail: integrami@gmail.com

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM