medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR,
pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa,
pán Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava

Sekretariát konferencie

Agentúra KAMI

Agentúra KAMI, s.r.o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Mgr. Tamara Lahetová
Tel.: +421 905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk
registrácia účastníkov,
zabezpečenie ubytovania

Agentúra KAMI, s.r.o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Štefánia Kamenická
Tel.: +421 905 530 158
E-mail: kamenicka@agenturakami.sk
organizácia konferencie,
kontakt s partnermi

Organizátor konferencie

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z.
Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce

IČO: 31995381
DIČ: 2020760643
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-900/90-10078-4

Tel.: +421 56 6421714
E-mail: integrami@gmail.com

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

NAPÍŠTE NÁM