medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR
a pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa

Sekretariát konferencie

Agentúra KAMI

Agentúra KAMI, s.r.o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Mgr. Tamara Lahetová
Tel.: +421 905 886 084
E-mail: kami@agenturakami.sk
registrácia účastníkov,
zabezpečenie ubytovania

Agentúra KAMI, s.r.o.
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Štefánia Kamenická
Tel.: +421 905 530 158
E-mail: kamenicka@agenturakami.sk
organizácia konferencie,
kontakt s partnermi

Organizátor konferencie

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z.
Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce

IČO: 31995381
DIČ: 2020760643
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-900/90-10078-4

Tel.: +421 56 6421714
E-mail: integrami@gmail.com

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM