medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR,
pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa,
pán Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava

Kreditovanie

HODNOTENIE ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.
Kredity za pasívnu účasť:

5.9.2019 – 6 kreditov
6.9.2019 – 6 kreditov
7.9.2019 – 3 kredity

Kredity za aktívnu účasť (za každý príspevok):

prvý autor slovenský / zahraničný – 10 / 15 kreditov
prvý, druhý spoluautor slovenský / zahraničný – 5 / 10 kreditov

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

NAPÍŠTE NÁM