medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton

Ponuka na spoluprácu

Konferenciou o duševnom zdraví a zmysluplnom živote chceme vyvolať osmeľujúcu výmenu skúseností, ktorá posilní iniciatívy na podporu zmysluplných foriem ľudského spolunažívania, rozvoj kooperačných sietí spolupráce a integrácie do bežného života. Vo svete narastajúcej komplexity a prepojenosti sa môže všade uvoľniť sila transformácie. Krízy sa môžu stať šancami. Naše stretnutie na konferencii sa má takisto stať transformačnou udalosťou.

Záujemcovia sa môžu od začiatku aktívne zapojiť do kooperatívnej prípravy tohto stretnutia. Spoločný proces tvorby konferencie je týmto začatý.

Samotní účastníci vytvoria v rámci tejto prípravy sieť spolupráce a vzájomnej výmeny, aby si zdieľali námety, s akými témami a s akou formou (plenárne prednášky a/alebo workshop) chcú prispieť k úspešnému priebehu konferencie. Pomocou Zoomu budeme diskutovať o tom, ako by mala konferencia konkrétne prebiehať a akou formou by sme najlepšie dosiahli transformatívne spoločné premýšľanie.

Na podporu udržateľnosti takejto kooperácie chceme spoločne vyvinúť manifest. V jeho rámci môžu účastníci tohto procesu zvýrazniť, aké opatrenia rozhodujúcou mierou prispievajú k zdraviu a zmysluplnému životu v tomto transformujúcom sa svete (na akejkoľvek úrovni; napríklad individuálne, spoločne/spoločensky, miestne, národne, medzinárodne).

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM