medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR,
pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa,
pán Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava

Prípravný výbor konferencie – členovia

Pětr NAWKA
Jana HUROVÁ
Kamila ADAMKOVIČOVÁ
Michaela AMERING
Thomas BECKER
Paul BOMKE
Miroslav CANGÁR
Martina DŽAROVÁ
Radoslav HERDA
Stanislava KNUT
Ján ĽOCH
Johan PFEIFFER
Donata SCHOELLER
Matúš VIRČÍK
Helena WOLEKOVÁ
Marek ZELMAN

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

NAPÍŠTE NÁM