medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton

Program

Štvrtok 5.9.2019

8:00 – 9:00
Registrácia účastníkov

9:00 – 9:25
Otvorenie konferencie


9:25 – 10:30
I. BLOK: Plenárna časť:
Národný program duševného zdravia a jeho perspektívy

10:30 – 11:00
Prestávka na kávu


11:00 – 12:30
II. BLOK: Plenárna časť:
Komunitná starostlivosť o duševné zdravie a reforma psychiatrie


12:30 – 13:30
Obed


13:30 – 15:00
III. BLOK: Workshopy
A) Podpora duševného zdravia a primárna prevencia
B) Sekundárna a terciárna prevencia duševného zdravia (liečba a rehabilitácia)

15:00 – 15:30
Prestávka na kávu


15:30 – 17:00
IV. BLOK: Panelová diskusia – zhrnutie výsledkov z workshopov

19:00
Slávnostná večera

Piatok 6.9.2019

8:30 – 9:00
Registrácia účastníkov


9:00 – 10:30
I.BLOK: Plenárna časť: Priority duševného zdravia a medzinárodná spolupráca s Českou republikou, Nemeckom a Rakúskom

10:30 – 11:00
Prestávka na kávu


11:00 – 12:30
II. BLOK: Plenárna časť: Práva osôb so zdravotným postihnutím

12:30 – 13:30
Obed


13:30 – 15:00
III. BLOK: Workshopy
A) Podpora duševného zdravia a primárna prevencia
B) Sekundárna a terciárna prevencia duševného zdravia (liečba a rehabilitácia)

15:00 – 15:30
Prestávka na kávu


15:30 – 17:00
IV. BLOK: Panelová diskusia – zhrnutie výsledkov z workshopov

19:00
Večera

sobota 7.9.2019

9:00 – 10:30
I.BLOK: Workshop: Rozvoj siete spolupráce na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na individuálnej a spoločenskej úrovni

10:30 – 11:00
Prestávka na kávu


11:00 – 12:30
II.BLOK: Panelová diskusia s prezentáciou výstupu z konferencie.


Celý program konferencie bude simultánne tlmočený slovenčina – angličtina.

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM