medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR,
pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa,
pán Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava

Registrácia

Registrácia on-line je ukončená.
V prípade potreby kontaktujte: kami@agenturakami.sk

Konferenčné poplatky

Lekári, psychoterapeuti, psychológovia, vedúci pracovníci 80,- €
Sestry, sociálni pracovníci, pracovní terapeuti 40,- €
Lekár nad 70 rokov 40,- €
Pacienti, prijímatelia sociálnych služieb 5,- €
Príbuzní pacientov, prijímateľov, študenti, dobrovoľníci 10,- €

Konferenčný poplatok zahŕňa: vstup na všetky odborné podujatia, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok, obedy, spoločenský večer, certifikát o účasti na podujatí vrátane získaných kreditov (pridelených v súlade s medzinárodnými kritériami (EACCME)).

Kapacita podujatia je obmedzená. Rozhodujúcim dátumom je dátum Vašej on-line registrácie a jej úhrady.

Hodnotenie ARS CME:
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s pridelením kreditov. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME).

Platobné podmienky

Pri registrácii na konferenciu DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT prosíme o zaplatenie registračného poplatku, inak Vaša registrácia nebude akceptovaná. Po prijatí Vašej registrácie Vám organizátor vystaví a zašle POKYN K PLATBE s prideleným variabilným symbolom, na základe ktorého je potrebné platbu zrealizovať.

Registračné poplatky je nutné uhradiť v plnej výške pred začiatkom konferencie bankovým prevodom na účet:

Bankové údaje

Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol: po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol
Konštantný symbol: 0308
Poznámky:

  • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
  • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
  • pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Možnosť platby

Ponúkame Vám ďalšiu možnosť úhrady a to platobnými kartami typu MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro a American Express. Pre platbu platobnou kartou môžete využiť on-line platobný systém pri registrácii účastníkov. Upozorňujeme účastníkov, aby si skontrolovali, či majú od banky povolenie k internetovým platbám a taktiež dostatočný limit pre odoslanie platby.

Storno registrácie

Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na kami@agenturakami.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.

do 5. 6. 2019 - bez storno poplatku
od 6. 6. 2019 - 50 % storno registračného poplatku
od 6. 8. 2019 - 100 % storno registračného poplatku

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

NAPÍŠTE NÁM