medzinárodná konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE
A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT 5. - 7. september 2019 Bratislava, Hotel Carlton záštitu nad konferenciou prevzali
pani Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR
a pani Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa

Ubytovanie

Ubytovanie počas konferencie si každý účastník hradí sám. Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.

Možnosti rezervácie ubytovania:
On-line: vyplnením nasledujúceho on-line ubytovacieho formulára
E-mailom: kami@agenturakami.sk

Ubytovací formulár

Ubytovanie

Typ izby

Termín ubytovania

Spolubývajúci

Pokiaľ ste si zvolili typ izby "Dvojlôžková izba", máte možnosť sa ubytovať s Vami vybranou osobou.

Fakturačné údaje

Ak požadujete vystaviť faktúru, vyplňte fakturačné údaje..


 

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolutnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.

 

Hotel CARLTON

hotel carlton

INTEGRA, o. z.

INTEGRA, o.z.

NAPÍŠTE NÁM